मुस्ताङमा पर्ने नेपाल चीन कोरला सिमानामा मेलाका लागि राखिएका टेन्ट ।

मुस्ताङमा पर्ने नेपाल चीन कोरला सिमानामा मेलाका लागि राखिएका टेन्ट ।
मेलामा दुबै देशका ब्यापारीले सामान खरिद बिक्री गर्दै आएका छन् ।