आन्दोलीत व्यवसायी

बागलुङ नगरपालिकाले सडक पेटीमा राखेका सामान उठाएपछि आन्दोलीत बनेका बागलुङका व्यवसायीहरु । तस्वीरः जनमञ्च