एक मुठी चिनीको आशामा !

मझेरीमा पोखिएको एक मुठी चिनी
दाना गनि गनि टिपिरहेछु म।
साच्चै म गुलियोमा भुलिरहेछु
एक मुठी चिनीको आशामा
आफ्नै मझेरी माझमा ।

कहाँ पुगेहोला मेरो साथी
अनन्तलाई बोकेको त्यो
बिद्युतीय बुलेट रेल ?
कहाँ पुगेहोला मेरो साथी
आविष्कारलाई बोकेको त्यो
सुपरसोनिक जेट विमान ?

साच्चै लगाई सके होलान्
पक्कै पृथ्वीलाई एक फन्का
ती मेरा गतिवान साथीहरुले !
तर साच्चै म गुलियोमा भुलिरहेछु।
एकमुठी चिनीको आशामा
आफ्नै मझेरी माझमा।