प्यासमा पानी

काठेखोला–८ को लेखानीमा रहेको सार्वजनिक धारामा पानी प्युँदै लेखानी प्राविका दुई विद्यार्थी । विद्यालय नजिकै रहेको सार्वजनिक धारा विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तस्वीरः जनमञ्च