मुक्तक

यो दुनिया हो जहाँ कमजोर पनि छन् ; र वलवान पनि छन्
चरित्र थरी थरी छन् जहाँ निच पनि छन् ; र महान पनि छन्
सोच्दैछु पृथ्वीभन्दा बाहिर अन्त : स्वर्ग र नर्क कहाँ होला र !
मैले देखिरहेको छु यहीँ राक्षस पनि छन् र भगवान पनि छन् ।