टाढा गएकाहरुको यादमा

चाडवाड मनाउँ घरैमा भनी।
घरबाट टाढा गएका पनि ।
आउदैछन् घर तिर समुह बनी।
खोज्दैछु तिनीहरू हुन् कि भनी।
दशैंले जब जमरालाई ल्याउछ।
मनभित्र तिनैको याद आउँछ।
तिहारले जब सयपत्री ल्याउछ।
मनभित्र तिनैको याद आउँछ