निउवा पेल्दै बागलुङ जैमिनिका युवा

परम्परागत काठेकोल प्रयोग गरेर निउवा पेल्दै बागलुङको जैमिनिका युवा । तस्वीर: तारानाथ आचार्य