बागलुङको पाण्डवखानीमा पराम्परागत बाख्रा पालन ।

बागलुङको पाण्डवखानीमा पराम्परागत रुपमा बाख्रा पालन गर्दै स्थानीय किसानहरु । तस्विर: जनमञ्च