हिमाली मुस्ताङको लोमानथाङमा लुलु गाईको दध दुहुदै महिला

हिमाली जिल्ला मुस्ताङको लोमानथाङमा लुलु गाईको दूध दुहुदै महिला । लुलु गाईलाई संसारकै सानो गाई , प्रजाति एवं दुर्लव गाईको रुपमा हेरिन्छ ।